Aurinkoenergiaa maasta ja ilmasta

Kuten akku, maapallo varastoi energiaa. Maapallon tapauksessa aurinkoenergiaa varastoituu kallioon, pintamaahan, ilmaan ja veteen.

Lämpöpumppusi hyödyntää tätä varastoitunutta aurinkoenergiaa lämmittääkseen taloasi ympäri vuoden.

Lämpöpumput nimetään käytettävän energialähteen mukaan; maalämpöpumppu hyödyntää kallioon tai pintamaahan varastoitunutta energiaa, vesistölämpöpumppu vesistöön varastoitunutta energiaa ja ilmalämpöpumppu ilmaan varastoitunutta energiaa.

Energialähteen valinta riippuu useista tekijöistä kuten talon energiatarpeesta, lämmitysjärjestelmästä ja talon sijainnista.

Maalämpö

Maalämpöpumppu hyödyntää aurinkoenergiaa, joka on varastoitunut kallioon tai pintamaahan. Tavallisin tapa on hyödyntää kallioon varastoitunutta energiaa poraamalla 100-200 m syvä lämpökaivo. Lämpö kerätään porausreiästä keruunesteen avulla, joka pumpataan maahan upotettua keruuputkea pitkin.

Toinen vaihtoehto on kaivaa noin metrin syvyyteen maapiiri, jota pitkin keruuneste kiertää. Keruuputken tarvittava pituus riippuu talon koosta ja muista olosuhteista.

Maalämmön hyötyjä:

  • Ei tarvita suurta tonttia
  • Porausreiän lämpötila on tasainen vuoden ympäri
  • Mahdollisuus viilentää taloa
Lue lisää maalämmöstä energiakaivolla

Lämpöä vesistöstä

Vesistölämpöpumppu kerää energiaa, joka on varastoitunut vesistöön. Energia kerätään keruuputken avulla, joka upotetaan vesistön pohjaan. Pohjassa keruuputki pysyy painojen avulla. Tarvittava keruuputken pituus riippuu talon koosta ja olosuhteista. Vesistölämpöpumpun periaate on sama kuin maalämpöpumpun, vain energialähde on eri.

Vesistölämmön edut:

  • Ei vaadita porausta
  • Ei vaikutusta ympäristöön
  • Mahdollisuus viilennykseen
Lue lisää lämmöstä vesistöstä

Ilmalämpö ja ilmavesilämpö

Valitessasi ilmalämpöpumpun tai ilmavesilämpöpumpun, säästyt poraukselta ja kaivuutöiltä. Sen sijaan hyödynnät energiaa suoraan ulkoilmasta. Hyvä ilmalämpöpumppu pystyy hyödyntämään energiaa jopa -25 C ulkolämpötilassa. Tällöin tulee kuitenkin muistaa, että toimintatehokkuus heikkenee ulkoilman kylmetessä.

Saadaksesi täyden lämmitysjärjestelmän, joka pystyy tuottaa myös lämmintä vettä, tarvitset ilmavesilämpöpumpun. Ilmalämpöpumppu puolestaan toimii lisälämmityksenä toiseen lämmitysjärjestelmään eikä pysty tuottaa lämmintä vettä.

Ilmalämpöpumpun hyötyjä :

  • Hyvä vaihtoehto, jos poraus ei ole mahdollista
  • Pienemmät investointikustannukset
  • Ei vaikutusta ympäristöön
  • Tavallisesti ei tarvitse ilmoitusta ympäristövirastoon
Lue lisää ilmalämmöstä

Maksutonta neuvontaa

Ota yhteyttä Thermia jälleenmyyjään saadaksesi maksutonta neuvontaa. 

Löydä lähin jälleenmyyjä