Kolme tärkeää tekijää, jotka vaikuttavat lämpöpumpun valintaan

On muutamia asioita, joihin suosittelemme kiinnittämään erityistä huomiota etsiessäsi parasta lämpöpumppuratkaisua taloosi.

1. Vuosihyötysuhde

Lämpöpumpun tehokkuutta voidaan mitata erilaisilla tavoilla. Täällä kerromme mittareista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota lämpöpumppua ostaessa.

Kerromme miksi COP ja SCOP eivät aina kerro täyttä totuutta lämpöpumpun tehokkuudesta. Kerromme myös miksi SPF arvo kertoo parhaan arvion sinulle sopivimmasta lämpöpumpusta.

 

COP (Coefficient of Performance)

Aikaisemmin käytettiin usein COP arvoa, jota on kutsuttu myös lämpöarvoksi tai tehokkuudeksi. COP arvo kertoo, miten paljon lämpöä lämpöpumppu pystyy tuottamaan suhteessa sähköön, jota tarvitaan energian hyödyntämiseen.

Osassa lämpöpumppuja esimerkiksi lämpöarvo 4 kertoo, että lämpöpumppu voi tuottaa neljä kertaa niin paljon lämpöenergiaa kuin se tarvitsee sähköä. Esimerkki: 1 kW sähköä saa aikaan 4 kW lämpöenergiaa varastoituneesta aurinkoenergiasta.

Tämä mittari kuitenkin kertoo tehokkuuden vain tietyssä toimintaympäristössä. COP arvo ei anna oikeaa kuvaa lämpöpumpun toiminnasta todellisessa toimintaympäristössä, jossa ulkolämpötila ja talon olosuhteet ovat erilaisia. 

 

SCOP (Seasonal COP)

SCOP arvoa kutsutaan myös vuosihyötysuhteeksi. Vuosihyötysuhde kertoo lämpöpumpun tehokkuuden laskettuna koko vuodelle, mutta ottaa huomioon vain talon lämmityksen (lämpimän veden energiantarve lasketaan erikseen).

SCOP arvo kertoo hyödynnetyn aurinkoenergian ja toimitetun energian suhteen. SCOP on parempi arvio lämpöpumpun toiminnasta kuin COP, sillä se ottaa huomioon vuodenaikojen vaihtelut. 

Huomattavaa on, että jokaiselle lämpöpumpulle on erilaisia vuosihyötysuhteita riippuen ilmastosta ja mihin ilmastotyyppiin lämpöpumppu on suunniteltu. Eurooppa on jaettu kolmeen ilmastotyyppiin. On tärkeää varmistaa vuosihyötysuhde ilmastotyypissä, johon sinun lämpöpumppusi on tulossa. 

 

SPF (Seasonal Performance Factor)

SPF arvoa voidaan kutsua myös täydelliseksi vuosihyötysuhteeksi. Kuten SCOP arvo, myös SPF arvo laskee hyötysuhteen koko vuodelle. Lisäksi SPF arvo ottaa huomioon myös lämpimänvedentuotannon. Tämän ansiosta SPF on oikeudenmukaisin tapa lämpöpumppujen tehon vertailuun.

Saadaksesi SPF arvon eri lämpöpumpuille, tulee jokaisesta lämpöpumpusta tehdä erillinen laskelma. Tällöin lähimmän jälleenmyyjäyrityksen edustaja tulee käymään ja tekee sinulle mitoituslaskelman. Laskelmasta selviää, miten lämpöpumppu tulee toimimaan sinun kotonasi tavallisissa sääolosuhteissa. 

 

Lyhyesti: Voidaksesi verrata lämpöpumppujen suorituskykyä ja säästön määrää, tulee selvittää lämpöpumpun SPF arvo. Lähin jälleenmyyjäsi tekee sinulle ilmaisen mitoituslaskelman, josta SPF arvo selviää.

2. Tärkeä lämpimän veden tuotanto

Noin 20 prosenttia lämpöpumpun energiantuotannosta menee lämpimän veden tuotantoon. Lämmintä vettä tulee aina olla riittävästi saatavilla, joten on tärkeää asettaa oikeat vaatimukset lämpöpumpulle.

 

Nopea ja energiatehokas lämpimän veden tuotanto

Koska lämpimän veden tuotanto on suuri osa talon energiatarpeesta, on tärkeää saada lämmintä vettä mahdollisimman korkealla vuosihyötysuhteella. Myös lämminvesivaraajan täyttönopeudella on väliä.

Hyvä lämpöpumppu pystyy tuottamaan riittävästi lämmintä vettä. Tällöin vuosihyötysuhde pysyy hyvänä ja kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisina. On myös tärkeää, että lämpöpumppusi pystyy lämmittämään veden nopeasti.

3. Valitse oikea jälleenmyyjä

Toimivan lämpöpumppuratkaisun takana on ammattitaitoinen jälleenmyyjä, joka ottaa kokonaisvastuun projektin sujuvuudesta. Jälleenmyyjä tulee käymään kotonasi ja tekee arvion juuri sinun talostasi ja tarpeistasi: Miten paljon lämpöä ja lämmintä vettä tarvitset? Tätä kutsutaan mitoitukseksi. 

Tasapainoinen lämmitysjärjestelmä

Suurempi lämpöpumppu on suurempi investointikustannus, mutta usein suuremmissa pumpuissa on edullisemmat toimintakustannukset. Oikea mitoitus tasapainon löytämiseksi on tästä johtuen tärkeää. Jälleenmyyjälläsi on tässä vaiheessa suuri rooli.   

 

Jälleenmyyjä huolehtii seuraavista:

  • Optimaalinen mitoitus
  • Asennus – oikeat toiminnot
  • Tarkka mitoitus – mukautetaan talon tarpeisiin, jotta saavutetaan paras mahdollinen mukavuus ja kokonaistaloudellisuus
  • Hyvä käyttöönotto – kattava perehdytys sinulle lämpöpumpun käyttäjänä
  • Mahdollinen huolto

Lopputulokseen vaikuttaa suuresti jälleenmyyjäsi. Tämän vuoksi Thermian lämpöpumppuja myy vain valtuutetut jälleenmyyjät. 

Varaa maksuton kartoituskäynti

Ota yhteyttä Thermia jälleenmyyjään ja varaa maksuton kartoituskäynti. Näin saat selville, mikä lämpöpumppu sopii parhaiten käyttötarkoitukseesi ja tuottaa suurimmat säästöt sinulle. 

Löydä lähin jälleenmyyjäsi