Vastuullisuus

Thermian toiminnan tavoitteena on pyrkiä optimaaliseen kestävyyteen ja ympäristövastuullisuuteen. Täyttämällä lakien ja asetusten vaatimukset, ymmärtämällä asiakkaidemme tarpeet sekä ottamalla huomioon toimintaprosessiemme sekä tuotteidemme ympäristövaikutukset, kehitämme toimintaamme jatkuvasti yhä laadukkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

Ympäristöystävällisyys

Ottaaksemme vastuuta toimintamme kestävyydestä läpi tuotteiden elinkaaren:

 • Olemme ISO 14001:2015 -sertifioituja – sitoudumme parantamaan toimintamme vastuullisuutta tunnistamalla sen ympäristövaikutukset ja pienentämällä niitä tavoitteellisesti
 • Toimittajiemme on toimitettava oikeat komponentit asianmukaisella kuljetustavalla
 • Kehitämme tuotteitamme yhä energiatehokkaammiksi, vähentäen niiden ympäristövaikutuksia
 • Tuotantolaitoksemme Arvikassa on oltava mahdollisimman resurssitehokas ja ympäristöystävällinen
 • Toimitamme tuotteet tukevissa pakkauksissa, tarkoin koordinoiduilla kuljetuksilla
 • Loppuasiakkaamme, eli tuotteiden käyttäjät, saavat pitkäikäisen tuotteen, joka vähentää rakennuksen ja veden lämmityksen sähkönkulutusta
 • Tuotteen elinkaaren lopussa vähintään 85 % tuotteesta on oltava kierrätettävissä

Laadunhallinta

Varmistuaksemme toimintamme korkeasta laadusta:

 • Olemme ISO9001:2015 -sertifioituja – tunnemme toimintaprosessimme ja kartoitamme jatkuvasti asiakkaidemme tarpeita, kehittäen toimintaamme alati laadukkaammaksi
 • Meillä on hyvä työympäristö ja kehitämme työntekijöidemme osaamista aktiivisesti
 • Kehitämme tuotteita rajat ylittävissä tiimeissä, huomioiden asiakasnäkökulmat jo varhaisessa vaiheessa
 • Varmistamme komponenttiemme ja järjestelmiemme laadun käyttöolosuhteita vastaavissa oloissa
 • Tunnistamme ja ratkaisemme riskejä jo varhaisessa vaiheessa FMEA:n ja muiden riskianalyysien avulla
 • Teemme yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka toimittavat oikeat komponentit oikeaan aikaan
 • Pyrimme valmistamaan kaikki tuotteemme virheittä – minimoimme virheet selkeillä valmistusohjeilla sekä kaikkien valmistettujen laitteiden lopputestauksella
 • Teemme yhteistyötä sertifioitujen asentajien ja jälleenmyyjien kanssa, jotka ovat koulutettuja tuotteidemme laitteistoihin ja ohjelmistoihin
 • Tarkistamme jälleenmyyjiemme asiakasvalituksia, ja riippuen ongelmien laadusta ja yleisyydestä, aloitamme tutkinnan niiden ratkaisemiseksi

Vastuullisuusraportti 2023

Thermia jatkaa lämmittämistä - kohti kestävämpää tulevaisuutta. Vastuumme on jatkuvasti parantaa itseämme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön kestävyyden perusteella, ja työskentelemme jatkuvasti varmistaaksemme, että toimitusketjumme myös edistää samaa päämäärää. Ole hyvä ja lue vastuullisuusraporttimme, josta käy ilmi, miten työskentelemme kohti kestävän kehityksen tavoitteitamme. Lataa vastuullisuusraporttimme klikkaamalla tästä.

Luotettava Kumppani

Thermia on ylpeä osallistuessaan Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Sitoudumme avoimuuteen ja pidämme huolta siitä, että kaikki lakisääteiset velvoitteemme ovat ajan tasalla. Laadukkaat tuotteemme ja palvelumme ovat osa tätä sitoumusta.

Mikä on Luotettava Kumppani?

Luotettava Kumppani on palvelu, joka kokoaa yhteen yrityksiä, jotka asettavat korkeat standardit luotettavuudelle ja laadulle. Osallistuminen tähän ohjelmaan on osoitus sitoutumisestamme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista.

Thermia takaa avoimuuden, lakien noudattamisen ja laadun kaikessa tekemässämme. Olemme valmiita palvelemaan teitä parhaalla mahdollisella tavalla.

REACH-vaatimustenmukaisuustodistukset

REACH on EU:n asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Jokaisen valmistavan yrityksen tulee tämän mukaisesti tehdä REACH-vaatimustenmukaisuustodistukset ja ilmoittaa, mitkä EU:n direktiivissä listatuista aineista ovat niiden valmistamissa tuotteissa. Voitte lukea Thermian REACH-vaatimusvakuutuksen täältä.