Vastuullisuus

Thermian toiminnan tavoitteena on pyrkiä optimaaliseen kestävyyteen ja ympäristövastuullisuuteen. Täyttämällä lakien ja asetusten vaatimukset, ymmärtämällä asiakkaidemme tarpeet sekä ottamalla huomioon toimintaprosessiemme sekä tuotteidemme ympäristövaikutukset, kehitämme toimintaamme jatkuvasti yhä laadukkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

Ympäristöystävällisyys

Ottaaksemme vastuuta toimintamme kestävyydestä läpi tuotteiden elinkaaren:

 • Olemme ISO 14001:2015 -sertifioituja – sitoudumme parantamaan toimintamme vastuullisuutta tunnistamalla sen ympäristövaikutukset ja pienentämällä niitä tavoitteellisesti
 • Toimittajiemme on toimitettava oikeat komponentit asianmukaisella kuljetustavalla
 • Kehitämme tuotteitamme yhä energiatehokkaammiksi, vähentäen niiden ympäristövaikutuksia
 • Tuotantolaitoksemme Arvikassa on oltava mahdollisimman resurssitehokas ja ympäristöystävällinen
 • Toimitamme tuotteet tukevissa pakkauksissa, tarkoin koordinoiduilla kuljetuksilla
 • Loppuasiakkaamme, eli tuotteiden käyttäjät, saavat pitkäikäisen tuotteen, joka vähentää rakennuksen ja veden lämmityksen sähkönkulutusta
 • Tuotteen elinkaaren lopussa vähintään 85 % tuotteesta on oltava kierrätettävissä

Laadunhallinta

Varmistuaksemme toimintamme korkeasta laadusta:

 • Olemme ISO9001:2015 -sertifioituja – tunnemme toimintaprosessimme ja kartoitamme jatkuvasti asiakkaidemme tarpeita, kehittäen toimintaamme alati laadukkaammaksi
 • Meillä on hyvä työympäristö ja kehitämme työntekijöidemme osaamista aktiivisesti
 • Kehitämme tuotteita rajat ylittävissä tiimeissä, huomioiden asiakasnäkökulmat jo varhaisessa vaiheessa
 • Varmistamme komponenttiemme ja järjestelmiemme laadun käyttöolosuhteita vastaavissa oloissa
 • Tunnistamme ja ratkaisemme riskejä jo varhaisessa vaiheessa FMEA:n ja muiden riskianalyysien avulla
 • Teemme yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka toimittavat oikeat komponentit oikeaan aikaan
 • Pyrimme valmistamaan kaikki tuotteemme virheittä – minimoimme virheet selkeillä valmistusohjeilla sekä kaikkien valmistettujen laitteiden lopputestauksella
 • Teemme yhteistyötä sertifioitujen asentajien ja jälleenmyyjien kanssa, jotka ovat koulutettuja tuotteidemme laitteistoihin ja ohjelmistoihin
 • Tarkistamme jälleenmyyjiemme asiakasvalituksia, ja riippuen ongelmien laadusta ja yleisyydestä, aloitamme tutkinnan niiden ratkaisemiseksi