Invertteriohjattu kompressori

Invertteritekniikka tarkoittaa lämpöpumpun kompressorin nopeusohjausta. Invertteritekniikan ansiosta toiminta mukautetaan tarkasti tarpeeseen sopivaksi, joka nostaa tehokkuutta ja vähentää energiankulutusta.

Invertteritekniikka tarkoittaa, että lämpöpumpun kompresseori on nopeusohjattu verrattuna perinteiseen lämpöpumppuun, joka toimii vain ennalta määrätyllä nopeudella.

Nopeusohjattu kompressori pystyy jatkuvasti mukauttamaan toiminnan talon todelliseen lämmöntarpeeseen kiihdyttämällä tai hidastamalla nopeutta.

Tällä tavalla kompressori toimii paljon tehokkaammin riippumatta siitä, onko lämmöntarve suuri vai pieni. Perinteinen kompressori taas on koko ajan päällä tasaisella nopeudella. Tämä tarkoittaa, että kompressorin ohjaus tapahtuu katkaisemalla ja käynnistämällä virta. 

Invertteriohjatussa kompressorissa on monia hyötyjä:

  • Suurin hyöty on tehokas nopeusohjaus. Se johtaa pienimpään mahdolliseen energiankulutukseen ja alentaa lämmityskustannuksia. 
  • Kun ulkona on erittäin kylmä, nopeusohjattu kompressori kasvattaa tehoa. Tämä tarkoittaa miellyttävää sisäilmaa ilman kallista lisälämpöä sähkövastuksesta. 
  • Nopeusohjattu kompressori takaa myös sen, että lämmintä vettä saadaan erittäin nopeasti. 
  • Pidempi käyttöikä ja vähemmän kulumista verrattuna perinteisiin kompressoreihin sillä käynnistyksiä ja laitteen virrankatkaisuja on vähemmän
  • Keskimääräinen äänitaso on alhaisempi (huomaa, että äänitaso saattaa tilapäisesti nousta kun tehon tarve on suuri ja kompressori käy kovemmilla kierroksilla).