Tuotanto Arvikassa

Arvika on Thermian toiminnan keskus. Siellä sijaitsee pääkonttori ja vuodesta 2012 koko tuotanto on keskitetty Arvikaan. Tehtaan yhteydessä on myös tutkimus- ja kehityskeskuksemme, joka on alamme Euroopan moderneimpia. Täällä sijaitsee myös koulutuskeskuksemme, Thermiakoulu.

 

Tuotannon, tutkimuksen ja koulutuksen ollessa samassa paikassa on luotu dynaaminen keskus, jossa yrityksen toiminta sujuu tehokkaasti yhteistyössä koulutuksen ja kehityksen kanssa.